• Αγγερικός
    Πολιτιστικός Σύλλογος
    Α.Κήρυκας
    Αντώνιος Μαρτελάος!